dilluns, 9 de desembre de 2013

Conferència Jordi Adell: Competencia digital de los profesores

On és la competència digital dels professors? Hi ha llocs del món (EUA, França, Xile) on es defineixen les competències que els educadors han de tenir en matèries de TIC. Això entra a formar part dels plans d’estudi de magisteri, d’oposicions o de plans de reciclatge per garantir que els mestres tinguin una competència digital adequada. Es pot avaluar de diverses maneres.

L’ACOT és una investigació que inunda de tecnologia a les escoles, dóna assessorament, software, etc. En definitiva, posa tots els mitjans a l’abast dels centres i avalua les fases per les quals la tecnologia comença a formar forma part de la practica quotidiana dels docents.

Van trobar que es un procés que tarda de 3 a 5 anys. Els professors passen per diferents fases:

1.     Accés: aprendre l’ús basic de la tecnologia. Tarda 1 any.

2.    Adopció: els professors empren les tic per fer el mateix que fien sense elles. Ex: canó i Power Point. Usen les tic però no hi ha innovació didàctica.

3.   Adaptació: s’integra la tecnologia en pràctiques tradicionals però augmentant productivitat, augmentant ritme i quantitat de treball. Els alumnes empren aplicacions per fer el que feien abans. Ex: en lloc d’escriure a la llibreta, escriuen a un processador de textos.

4. Apropiació: comencen a experimentar-se noves maneres de treballar didàcticament emprant la tecnologia. Obrint-se a possibilitats que sense tecnologia no serien possibles. Ex: el professor va d’excursió amb els alumnes, s’enduu gps, càmera de fotos i fan una excursió virtual penjant tot el material elaborat a Internet.

5.   Innovació. No tots els professors hi arriben. Utilitzen la tecnologia de manera que ningú mai no havia emprat. Ex: Google Earth per ensenyar geografia tot fent una Webquest de geografía tal i com ho féu Jordi Vivancos.

Personalment considero que estic a cavall entre les fases 3, 4 i 5. Com a alumna, considero estar en la fase 3 perquè faig el que feia abans però amb l’ajuda de l’ordinador. Els apunts els prenc directament a ordinador, els treballs també els faig a ordinador, etc. Ja no concebo la meva formació sense un processador de textos o un ordinador!

Pel que fa a les fases 4 i 5, crec que les activitats que preparem per a les diferents assignatures ja les pensem cap a la tecnologia, emprant la tecnologia com a eina indiscutible a l’hora de desenvolupar els aprenentatges. I això crec que és degut a què pràcticament som una natives digital, de les que teníem un ordinador a casa i començàvem a investigar els programes i les possibilitats d’aquests pel nostre compte. Aquest afany investigador ha fet que, personalment, tingui interès en conèixer noves potencialitats dels programes i, per tant, intenti innovar.

Però encara queden moltes coses per conèixer i considero que la pròpia fase 5 serà un llarg procés que durarà tota la meva vida, ja que els avenços són trepidants i sempre tindrem nous programes que haurem de conèixer i que ens serviran per a seguir innovant. Per tant, crec que per a cada innovació tecnològica que sorgeixi, tornarem a passar per les cinc fases fins a arribar a innovar amb el nou material.

Aquí teniu el vídeo on Jordi Adell explica tot això que us he escrit:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada